Dit interdisciplinair langetermijnonderzoeksproject, gezamenlijk ontwikkeld door het M HKA en de KU Leuven, richt zich op een specifiek maar complex werk: één met veel facetten, dat variabel geïnstalleerd kan worden, onvoltooid is, en een open einde heeft: Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013) van de kunstenaar en theoreticus Allan Sekula (1951-2013). Het project, gevoed door het onderzoek van de teamleden, blijft evolueren via onderzoeksresultaten die opeenvolgend getoond worden, onder meer op dit digitaal platform.

SELECTED ITEMS

In 2013 en 2014 verrichten bachelor studenten kunstwetenschappen van de KULeuven onderzoek naar een aantal objecten van The Dockers’ Museum. De opdracht was ingebed in een werkseminarie rond kunsthistorische methode voor contemporaine kunst. De studenten stelden, op individuele basis, een aantal registratiefiches op. Met veel enthousiasme wijdden ze zich aan deze opdracht. De objecten werden eerst grondig bestudeerd en gedocumenteerd in het depot van het M HKA. Daarna werden een technische fiche aangelegd per object. Deze fiche werd voorzien van een korte contextuele objectstudie en een bibliografie. Vanwege de heterogeniteit van de objecten vergde elk object een verschillende methodologisch strategie. Ook hier toonden de studenten veel toewijding en creativiteit: zo werden de verkopers van objecten gecontacteerd (met wisselend succes) en diverse archieven werden geconsulteerd.

De ‘praktische’ individuele opdracht was gekoppeld aan een groepsopdracht met een meer thematische inslag. Hierbij gingen de studenten (vaak voor het eerst) aan de slag met het Allan Sekula’s indrukwekkende corpus van teksten. Via thematische clusters speculeerden de verschillende groepen over de mogelijke betekenis en kritische relevantie van The Dockers’ Museum als artistiek project. Zo reflecteerde ze over de mogelijke relatie van The Dockers’ Museum tot de erfenis van het kunstenaarsmuseum, Constantin Meunier, sociaal realisme, het concept minor art, en de representatie van het maritieme in kunsthistorisch perspectief.