Dit interdisciplinair langetermijnonderzoeksproject, gezamenlijk ontwikkeld door het M HKA en de KU Leuven, richt zich op een specifiek maar complex werk: één met veel facetten, dat variabel geïnstalleerd kan worden, onvoltooid is, en een open einde heeft: Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013) van de kunstenaar en theoreticus Allan Sekula (1951-2013). Het project, gevoed door het onderzoek van de teamleden, blijft evolueren via onderzoeksresultaten die opeenvolgend getoond worden, onder meer op dit digitaal platform.

RESEARCH

Kunst tegen de draad van 'de collectieve Sisyphus': de zaak van Allan Sekula’s Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013)

Dit langlopend interdisciplinair onderzoeksproject, gezamenlijk ontwikkeld door het Lieven Gevaert Centre van de KU Leuven en het M HKA richt zich op een specifiek maar complex werk: Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013) van de kunstenaar en theoreticus Allan Sekula (1951-2013), een veelzijdig, variabel installeerbaar werk dat onvoltooid bleef en een open einde heeft. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het project, zo stelt projectpromotor prof. Dr. Hilde Van Gelder, bestaat eruit om te onderzoeken ‘hoe Sekula’s laatste werk kan bijdragen aan het verbeelden van mogelijke vormen van menselijke solidariteit, in een geglobaliseerde economie die steeds meer, en steeds ingrijpender, geconfronteerd wordt met haar eigen beperkingen.’

Ship of Fools bestaat uit een corpus van sequentiële beelden: drieëndertig ingelijste foto’s en twee diaprojecties. Het werk verkent het leven en de arbeidsomstandigheden van zeelieden en havenarbeiders en neemt als uitgangspunt het onderzoek dat Sekula voerde rond de reis en de tentoonstellingstoer van de Global Mariner (1998-2000). De tentoonstelling werd gesponsord door de International Transport Workers’ Federation (ITF) en probeerde mensen bewust te maken over de arbeidsomstandigheden van uitbuiting en minimale regulering die voortspruiten uit een systeem van verschepen onder flags of convenience/FOC [letterlijk: goedkope vlaggen] om zo de gevolgen van de globalisering bloot te leggen.

In de lente van 2010 doken er in het M HKA, in de expo-setting voor Allan Sekula’s Ship of Fools, voor de eerste keer uitgezochte items uit The Dockers’ Museum op. Dit laatste, opgevat als een ‘anti-museum’ en ‘anti-archief’ binnenin de hedendaagse kunstinstelling, bezit een collectie van ca. 1250 artefacten, op metonymische wijze gerelateerd aan de wereld van zeevarenden en havenarbeiders uit heden en verleden.1 De kunstenaar kocht deze ‘belangwekkende objecten’ [objects of interest] voornamelijk op eBay en ze moeten niet beschouwd worden als kunstwerken. Zoals M HKA-directeur Bart De Baere het uitdrukte, is het veeleer zo dat ze, eens gegroepeerd, ‘een betekenispotentieel versterken’ binnen de rizomatische opstelling van de tentoonstelling.

Op dit moment lopen twee doctoraatstrajecten: een kunsthistorisch onderzoek van Jeroen Verbeeck en parallel daarmee, een curatorieel onderzoek van Anja Isabel Schneider.  Promotor van beide trajecten is prof. Dr. Hilde Van Gelder, samen met Mieke Bleyen (beide KU Leuven). Voor het traject in curatorieel onderzoek is Edwin Carels (M HKA) copromotor. Het baanbrekend proefproject maakt deel uit van een academisch domein aan de KU Leuven dat nog volop in ontwikkeling is: curatorieel onderzoek. Jeroen Verbeecks onderzoek zal een grondige kunsthistorische en theoretische interpretatie leveren van Ship of Fools / The Dockers’ Museum als een volwaardig, op zich staand kunstwerk.

Het project wordt gevoed door het onderzoek van de teamleden en blijft evolueren, met een opeenvolging van onderzoek-outputs. Zo was er in 2016 de publicatie Allan Sekula: Mining Section (Bureau des mines). Collaborative Notes, redactie door Nicola Setari en Hilde Van Gelder. De publicatie vergezelde een onderzoekspresentatie van geselecteerde voorwerpen uit The Dockers’ Museum die plaatsvond in het Anatomisch Theater in Leuven, Constantin Meuniers voormalige atelier. De driedaagse conferentie die gepland is voor maart 2017 wil een opening zijn naar andere artistieke praktijken en bredere theoretische vragen. In 2018 zal Jeroen Verbeeck zijn doctoraatsonderzoek afronden. De tentoonstelling Allan Sekula. Collective Sisyphus in de Fundació Antoni Tàpies, met als curatoren Carles Guerra, Anja Isabel Schneider en Hilde Van Gelder, is dan weer een aanzet in de richting van de finale doctoraatsresultaten van Anja Isabel Schneider, inclusief een grote tentoonstelling van Ship of Fools / The Dockers’ Museum, die in 2019 zal ingehuldigd worden in het M HKA. Verdere publicatie-outputs van de onderzoeksleden volgen, binnen het tijdschema van het project.

1 Cf. H. Van Gelder (ed.), Allan Sekula. Ship of Fools / The Dockers’ Museum (Leuven: Leuven University Press, 2015, p. 19). 
Vertaling door Steven Tallon.


DISCLAIMER:

Deze website valt onder beheer van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer. De informatie die je op deze website vindt, is vrij van rechten, tenzij anders aangegeven. Deze informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik overgenomen worden.

Verder gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beeld, geluid en andere toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen. Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het beeldarchief van het M HKA. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum getracht alle rechthebbenden te achterhalen, in te lichten en de rechten te klaren. Als er desondanks bepaalde vermeldingen van eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig zijn, gelieve contact op te nemen via info@muhka.be.

Het M HKA is niet aansprakelijk voor schade als geval van onjuistheden of problemen inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen. Het M HKA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar deze website verwijst.