Dit interdisciplinair langetermijnonderzoeksproject, gezamenlijk ontwikkeld door het M HKA en de KU Leuven, richt zich op een specifiek maar complex werk: één met veel facetten, dat variabel geïnstalleerd kan worden, onvoltooid is, en een open einde heeft: Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013) van de kunstenaar en theoreticus Allan Sekula (1951-2013). Het project, gevoed door het onderzoek van de teamleden, blijft evolueren via onderzoeksresultaten die opeenvolgend getoond worden, onder meer op dit digitaal platform.

RESEARCH

Kunst tegen de stroom  van “Collectieve Sisyfus”: de casus  van Allan Sekula’s Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013)

Tussen 2014 en 2020 werd het onderzoeksproject Kunst tegen de stroom van “Collectieve Sisyfus”: de casus van Allan Sekula’s Ship of Fools / The Dockers’ Museum (20102013) ontwikkeld door M HKA en het Lieven Gevaert Centre (LGC), verbonden aan de KU Leuven en de UCLouvain, met professor Hilde Van Gelder als promotor. 

In het kader hiervan liepen twee doctoraatstrajecten: een kunsthistorisch onderzoek en parallel daarmee, een curatorieel onderzoek. Promotor van beide doctoraatsprojecten was  prof. dr. Hilde Van Gelder, samen met dr. Mieke Bleyen (beiden KU Leuven). Voor het pionierstraject in curatorieel onderzoek, uitgevoerd door Anja Isabel Schneider, was dr. Edwin Carels (M HKA) copromotor. Dit baanbrekend proefproject in curatorieel onderzoek maakt deel uit van een academisch domein dat nog volop in ontwikkeling is in Vlaanderen en waarin KU Leuven en M HKA een exemplarische voortrekkersrol hebben opgenomen.

De onderzoekspresentatie “Mermaid Honeymoon. Een curatoriële reflectie op 'Ship of Fools / The Dockers’ Museum' van Allan Sekula (2010–2013)” (18.01-26.04.20) is het resultaat van het doctoraatstraject in Curatorieel Onderzoek van Anja Isabel Schneider. Schneider zal haar doctoraatsproject en bijbehorende dissertatie, die als titel draagt "(Psychische) subtekst(en): een curatorieel onderzoeksproject over Allan Sekula’s Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013)", openbaar verdedigen op 24 april 2020.

Jeroen Verbeeck werkte voor zijn overlijden in 2019 aan  een grondig kunsthistorisch en theoretisch onderzoek van Ship of Fools / The Dockers’ Museum als een volwaardig, op zich staand kunstwerk. Helaas kon hij zijn waardevolle onderzoeksproject niet voltooiden.

Door de jaren heen realiseerden de teamledeneen opeenvolging van onderzoeksresultaten. Zo was er in 2016 de publicatie Allan Sekula: Mining Section (Bureau des mines)Collaborative Notes, onder redactie van Nicola Setari en Hilde Van Gelder (MER Paper Kunsthalle). De publicatie vergezelde een onderzoekspresentatie van geselecteerde voorwerpen uit The Dockers’ Museum die plaatsvond in het Anatomisch Theater in Leuven (Constantin Meuniers voormalige atelier), gecureerd door Anja Isabel Schneider.

De tweedaagse conferentie „Disassembled Images“: Contemporary Art after Allan Sekula vond plaats begin maart 2017 en vormde een opening naar andere artistieke praktijken en bredere theoretische vragen. Zij resulteerde in de congresbundel „Disassembled Images“: Allan Sekula and Contemporary Art, onder redactie van Alexander Streitberger en Hilde Van Gelder (Leuven University Press, 2019).

In 2017 cureerden Carles Guerra, Anja Isabel Schneider en Hilde Van Gelder de tentoonstelling Allan Sekula. Collective Sisyphus in de Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.  De tentoonstelling mondde uit in een gelijknamige publicatie, uitgegeven door de curatoren bij Walther König Books, Londen in 2019.   

Hilde Van Gelder werkt op dit ogenblik aan de vervollediging van haar boekspublicatie Ground Sea. Photography and the Right to Be Reborn, die zal verschijnen bij Leuven University Press. Dit diepgaande onderzoek naar de erbarmelijke huidige situatie in het Franse Calaisis is diep vervlochten met Allan Sekula’s fotoserie Deep Six / Passer au Bleu (1996/98) en een aantal geselecteerde items uit Ship of Fools / The Dockers’ Museum.

Kunst tegen de stroom van “Collectieve Sisyfus” in: de casus van Allan Sekula’s Ship of Fools / The Dockers’ Museum (20102013) werd ontwikkeld met de steun van het Onderzoeksfonds KU Leuven, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en de Allan Sekula Studio.


DISCLAIMER:

Deze website valt onder beheer van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer. De informatie die je op deze website vindt, is vrij van rechten, tenzij anders aangegeven. Deze informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik overgenomen worden.

Verder gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beeld, geluid en andere toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen. Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het beeldarchief van het M HKA. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum getracht alle rechthebbenden te achterhalen, in te lichten en de rechten te klaren. Als er desondanks bepaalde vermeldingen van eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig zijn, gelieve contact op te nemen via info@muhka.be.

Het M HKA is niet aansprakelijk voor schade als geval van onjuistheden of problemen inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen. Het M HKA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar deze website verwijst.